Att gifta sig innebär stora rättsliga skillnader när det kommer till tillgångar och ekonomi. Vid en skilsmässa eller ett dödsfall görs en bodelning där all egendom ni äger kallas giftorättsgods och därför ingår i en hälftendelning med er make/maka. Ett äktenskapsförord kan ställa all eller viss egendom åt sidan i bodelningen och kallas enskild egendom.

Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under eller inför ett äktenskap och registreras hos Skatteverket.

För mer information kan ni gärna kontakta oss!

aktenskapsforord