På Karlstadsjuristen utgår vi från en transparent prissättning, vilket innebär att du som kund enbart betalar för de arbetstimmar ditt ärende kräver, inget annat. Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss och vara säker på att vi hanterar ditt ärende med största möjliga respekt.
Arvodet för våra tjänster är 1500 sek inklusive moms/timme och vi erbjuder även enklare ärenden till ett fast pris utifrån listan nedan.

 
Arvode:

Testamente 2500 sek
Samboavtal 2750 sek

Bodelning 3000 sek
Äktenskapsförord 3000 sek
Gåvobrev 3250 sek
Gåvobrev med Fastighet: 4000 sek + expeditionsavgift till Inskrivningsmyndigheten

Bouppteckning + Arvskifte varierar beroende på dödsboets omfattning men brukar landa på 4000-6000 kronor.
 

karlstad