Att ge bort något har förenklats betydligt sedan gåvoskatten togs bort. Du kan ge bort så kallad lös egendom, t ex aktier, pengar eller en bil, utan att mottagaren behöver betala gåvoskatt och utan att du behöver skriva ett formellt papper om gåvan. Vill du att det ska vara särskilda villkor, som t ex att gåvan ska utgöra enskild egendom hos den som får gåvan, måste ett gåvobrev upprättas.

Enskild egendom innebär att den som får gåvan, inte behöver dela den med sin make/make eller sambo vid en separation.

Gåva mellan makar bör dock registreras hos Skatteverket för att gåvan säkert ska vara giltig mot givarens fordringsägare.

En gåva av fast egendom, t ex fastighet, bostadsrätt eller mark, måste alltid ett gåvobrev upprättas, enligt de regler som gäller enligt lagen.

gavobrev