Från och med augusti 2015 träder den nya arvsförordningen i kraft för många av EUs medlemsstater, samt den nya internationella arvslagen här i Sverige. Detta innebär att de regler som tidigare funnits gällande internationella arv ersätts av de nya reglerna, som ger ett starkare skydd för dig som bosatt dig i ett annat medlemsland inom EU.

Som det ser ut idag kan det ofta komma problem då ett arv omfattar flera medlemsstater, och den nya arvsförordningen är här för att undvika många av dessa problem.

Huvudregeln kommer innebära att att den avlidnes hemvist visar på vilket lands lag som skall användas när det gäller arvet. Skulle du som svensk flyttat till Spanien skulle alltså spansk rätt gälla som huvudregel angående ditt arv om du går bort, däremot introducerar de nya reglerna möjligheten för dig att istället välja att svensk rätt skall användas istället genom en lagvalsklausul!

Alla länder inom EU har inte samma regler, till exempel finns det inte regler om laglott i England, där det för utlandssvenskar skulle innebära att bröstarvingar inte inte är garanterade något arv, om testamentet säger annat.

Se till att ha koll på vad som gäller just för dig om du är bosatt utomlands!

147H