Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Vad som gäller juridiskt kring arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Ett testamente styr hur arvet fördelas, och kan antingen användas för att ändra på den legala arvsordningen eller för att säkerställa arvet till arvtagarna i form av enskild egendom, vilket innebär att arvtagaren inte behöver dela den med sin make/make eller sambo vid en separation.

Sambo ärver aldrig varandra medan makar i vissa fall inte gör det. Par med särkullebarn bör alltid ha testamente.

Vill ni ha mer information kan ni kontakta oss!

testamente